Log Masuk

Contact Us

 TELEGRAM
Akaun

Selamat datang ke Nova88! Sekiranya anda ingin menggunakan perkhidmatan pertaruhan kami dan mula menikmati pengalaman permainan yang optimum, ahli mesti membuka akaun pertaruhan terlebih dahulu. Dengan membuka akaun dengan kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat kami.

Batasan

Setiap ahli boleh membuka satu (1) akaun sahaja. Dan sekiranya Syarikat menemui mana-mana ahli dengan lebih dari satu akaun, Syarikat berhak eksklusif untuk memperlakukan mana-mana akaun tersebut sebagai satu akaun bersama atau menutup semua akaun lain. Anggota hanya boleh membuat pertaruhan sehingga had taruhan tertentu yang tersedia di masing-masing akaun pertaruhan.

Tanggungjawab

Dengan membuka akaun dengan kami, perhatikan bahawa ada tanggungjawab penting yang harus anda selalu ingat.

Selalu menjadi tanggungjawab Anggota untuk memastikan bahawa rekod mereka sentiasa diperbaharui dengan Syarikat, terutama berkenaan dengan alamat, nombor telefon dan pembayaran / perincian bank.

Anggota juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka menyimpan kerahsiaan ID Masuk dan maklumat keselamatan mereka yang lain. Akan tetapi, sekiranya Anggota berpendapat bahawa kerahsiaan ID Masuk dan maklumat keselamatan mereka yang lain dilanggar, mereka harus mengambil tindakan yang sewajarnya dengan segera memberitahu Syarikat mengenai kejadian tersebut dan mendapatkan kata laluan baru.

Oleh itu, menjadi tanggungjawab setiap Anggota untuk memastikan keselamatan dan kerahsiaan akaun pertaruhan mereka dan maklumat log masuk. Segala pertaruhan yang dibuat dalam talian di mana ID dan kata laluan masuk yang betul telah digunakan akan dianggap sah.

Ahli juga harus memeriksa baki akaun mereka secara berkala setiap kali mereka log masuk ke laman web permainan Syarikat. Sekiranya terdapat percanggahan, adalah tanggungjawab Anggota untuk segera memberitahu Syarikat secepat mungkin bersama dengan catatan transaksi Ahli sejak baki akaun terakhir disahkan dan dokumen sokongan lain.

Pengeluaran wang dari akaun pertaruhan boleh dilakukan oleh Anggota pada bila-bila masa, dengan syarat baki akaun telah disahkan.

Tempahan Penting

Syarikat berhak untuk menolak sebarang pertaruhan atau bahagian pertaruhan tanpa memberikan alasan pada bila-bila masa.

Syarikat berhak menutup akaun pertaruhan Anggota dan mengembalikan baki akaun mereka tanpa penjelasan lebih lanjut.

Sekiranya akaun pertaruhan anda menjadi tidak aktif selama dua belas (12) bulan atau lebih lama, Syarikat berhak eksklusif untuk kehilangan semua baki hutang yang terkandung di dalamnya.

Oleh itu, Syarikat boleh mengehadkan akses anda ke Laman Web, menggantung atau menghentikan akaun pertaruhan anda, menolak tawaran anda untuk sebarang pertaruhan, dan kehilangan mana-mana pertaruhan yang tertunggak atau sepadan mengikut budi bicara mutlak Syarikat tanpa sebab pada bila-bila masa.