Log Masuk

Contact Us

 TELEGRAM
Syarat Perkhidmatan

JIKA ANDA TIDAK BERMINAT DI SINI SILA TINGGALKAN LAMAN INI SEKARANG. Dengan terus mengakses laman web ini dan berpartisipasi dalam perkhidmatan pertaruhan dan permainan, anda telah menyatakan penerimaan anda terhadap Syarat Penggunaan Laman web ini. Dengan mengakses secara berterusan, anda mengakui bahawa Laman Web, serta perkhidmatan pertaruhan dan permainan yang ditawarkan, tidak menyinggung perasaan, tidak adil atau tidak senonoh dengan cara apa pun.

Penafian

Semua maklumat yang terdapat dalam Laman Web disediakan oleh Syarikat untuk kemudahan dan kesenangan anda. Syarikat menggunakan usaha praktikal dan munasabah untuk memberikan sebanyak mungkin, tepat, lengkap dan maklumat terkini. Walau bagaimanapun, Syarikat tidak menjamin bahawa maklumat tersebut benar-benar disahkan adalah tepat, lengkap, terkini dan tanpa kesilapan dan tidak bertanggungjawab. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa ketepatan dan kelengkapan maklumat yang disajikan di Laman Web.

Laman Web Pihak Ketiga

Untuk kemudahan anda, Laman web ini menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga. Dengan mengklik pautan tersebut, anda akan diarahkan ke laman web lain dan Syarat Perkhidmatan atau Syarat Penggunaan yang berbeza akan berlaku. Syarikat belum mengkaji dan menerapkan Syarat Perkhidmatan laman web ini. Adalah tanggungjawab anda untuk membaca dan menerima Syarat Perkhidmatan laman web yang anda akses.

Had Liabiliti

Akses ke dan penggunaan laman web ini dan kandungan di dalamnya adalah risiko Pengguna. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan atau kerugian langsung, tidak langsung, sampingan, atau akibat yang dianggap atau diduga disebabkan oleh atau disebabkan oleh kelewatan atau gangguan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, dan penggunaan, penyalahgunaan atau ketidakupayaan untuk penggunaan maklumat atau kandungan di laman web.

Syarikat juga tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh gangguan perkhidmatan ke laman web, pelayan atau rangkaian Syarikat sama ada kerana atau tidak kerana perkhidmatan internet yang lambat atau sekejap ketika mengakses laman web Syarikat.

Lebih-lebih lagi, dalam keadaan apa pun, termasuk kecuaian, Syarikat akan bertanggungjawab atas segala kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh kehilangan atau kerosakan data pada pelayan Syarikat sama ada disebabkan oleh serangan jahat oleh penggodam di laman web, pelayan, atau rangkaian Syarikat.

Syarikat berhak untuk menolak, menangguhkan, atau membatalkan sebarang transaksi atau aktiviti yang nampaknya mencurigakan atau dicemari dengan penipuan, kolusi atau tindakan penipuan atau aktiviti haram, dan untuk kehilangan mana-mana pertaruhan yang ditempatkan dan baki dana dari akaun yang terlibat tertakluk kepada budi bicara mutlak Syarikat.

Syarikat berhak untuk menolak, membatalkan atau membatalkan pertaruhan dengan alasan lain dan tanpa penjelasan lebih lanjut, atas budi bicara mutlaknya.

Tanggungjawab Pengguna

Permainan Interaktif adalah bentuk hiburan yang sah yang diatur. Beberapa bidang kuasa mungkin menyekat atau melarang sama sekali Permainan Interaktif atau perjudian dalam talian di wilayah mereka sendiri. Adalah tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda mematuhi undang-undang yang relevan yang mengatur anda setiap saat, dan anda mempunyai hak undang-undang yang lengkap untuk menggunakan laman web dan perkhidmatan yang ditawarkan di dalamnya.

Akses ke dan penggunaan laman web ini dan kandungan di sini adalah risiko Pengguna. SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DENGAN APA-APA CARA UNTUK APA-APA LANGSUNG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDEN, SEBAB, PUNITIF ATAU SEBARANG KEROSAKAN YANG TERSEBUT DARI AKSES, PENGGUNAAN, KESALAHAN ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI ATAU SETIAP KANDUNGANNYA.