Log Masuk

Contact Us

 TELEGRAM
Dasar Privasi

Kami menghormati privasi semua orang dan akan menjaga keselamatan dan kerahsiaan semua data peribadi dan sensitif yang mungkin anda berikan kepada kami dan / atau data yang mungkin kami kumpulkan dari anda.

Sila baca dasar privasi ini (" Dasar ") dengan teliti untuk memahami perlakuan kami terhadap maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang kami kumpulkan dari anda setiap kali anda mengakses laman web ini atau sekiranya menghubungi kami untuk meminta maklumat, perkhidmatan, atau sokongan pelanggan. Kami mungkin mengemas kini Polisi ini dari semasa ke semasa untuk menunjukkan perubahan dalam undang-undang dan dasar dalaman yang relevan.

Dengan istilah " maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi ", kami bermaksud nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel anda, nombor pengenalan, dokumentasi pengenalan, dan maklumat perbankan dan pembayaran anda.

Polisi ini juga berlaku untuk perlakuan kami terhadap sebarang maklumat peribadi yang mungkin dikongsi oleh rakan perniagaan kami dengan kami. Walau bagaimanapun, Polisi ini tidak terpakai untuk amalan entiti perniagaan lain yang tidak kita miliki atau kendalikan atau kepada individu yang tidak kita gunakan atau uruskan.

Penerimaan Dasar Privasi

Setiap kali anda mengakses dan menggunakan laman web ini dan / atau mengemukakan masalah anda kepada kami, anda dianggap telah menerima Syarat Penggunaan laman web ini dan terma dan syarat dari Dasar Privasi kami.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Maklumat yang dapat dikenal pasti secara peribadi dikumpulkan dari anda setiap kali anda menghantar borang di laman web kami, menghantar e-mel atau menulis kepada kami meminta maklumat, perkhidmatan atau sokongan pelanggan tertentu. Maklumat juga dikumpulkan dari anda semasa anda mula menggunakan produk dan perkhidmatan kami dan / atau dari rakan perniagaan kami. Walau bagaimanapun, kami tidak mengumpulkan maklumat peribadi dari anda sebelum anda log masuk ke laman web.

Kami hanya menggunakan maklumat pengenalan diri yang dikumpulkan ini untuk memenuhi permintaan khusus anda untuk mendapatkan maklumat dan / atau untuk tujuan menyediakan produk atau perkhidmatan kami kepada anda, yang mungkin diperlukan untuk memberikan anda pengalaman permainan optimum yang berbeza.

Perkongsian dan Pendedahan Maklumat

Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi yang kami kumpulkan dari anda tidak akan dijual atau disewa oleh kami kepada sesiapa sahaja. Walau bagaimanapun, maklumat peribadi anda boleh dikongsi atau didedahkan kepada entiti perniagaan atau orang lain dalam keadaan berikut:

  1. Persetujuan anda diberikan kepada kami untuk berkongsi maklumat;
  2. Perkongsian maklumat anda diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan atau produk yang anda minta;
  3. Maklumat anda perlu dihantar ke entiti perniagaan lain yang bekerja bagi pihak kami untuk memberikan perkhidmatan yang anda minta. Walau bagaimanapun, entiti perniagaan ini tidak berhak untuk menggunakan maklumat peribadi yang kami berikan kepada mereka di luar yang diperlukan untuk membantu kami menjawab permintaan anda, kecuali apabila kami memberitahu anda semasa kami mengumpulkan maklumat yang berkaitan;
  4. Terdapat keperluan untuk menanggapi panggilan saman, perintah mahkamah atau proses undang-undang lain; atau
  5. Tindakan anda di laman web kami didapati oleh kami telah melanggar syarat perkhidmatan, atau salah satu panduan penggunaan kami untuk perkhidmatan tertentu.

Agar kami dapat memberikan maklumat atau perkhidmatan khusus yang anda minta dari kami, mungkin ada keperluan untuk memindahkan atau menyimpan maklumat peribadi anda pada peralatan komputer atau di pejabat lain yang terletak di seluruh negara atau bidang kuasa, dan mungkin dikendalikan dan diproses oleh syarikat kami secara dalaman mengikut kehendak kami dan anda dianggap membenarkan perkara tersebut.